Skal dit barn starte i børnehaveklasse i august 2015? Så kan du skrive ham eller hende ind på www.kk.dk/byensskoler i perioden 27. oktober kl. 9:00 til 23. november kl. 24:00.

Vi holder informationsmøde for nye forældre tirsdag d. 4. november kl. 17.00!

Mobil tandklinik

Alle børn på Bellahøj Skole vil i den kommende periode få deres tandlægeeftersyn på skolens mobile tandklink.

Klinikken er opstillet for enden af faggangen, og er til låns, mens tandlægeklinikken på Brønshøj Skole bliver renoveret.

Midler til Bellahøj Skole

Aftalen for det kommende års budget i Københavns Kommune er netop faldet på plads. Der er afsat over én mia kroner til folkeskolen i København.
For Bellahøj Skole kommer det til at betyde rigtig meget i de kommende år. Skolen skal udbygges med et ekstra skolespor, så den også i fremtiden kan tage imod områdets stigende børnetal. Bellahøj skole skal ligeledes helhedsrenoveres for at kunne leve op til nutidens standarder.  
Vi glæder os til at starte på dette spændende byggeprojekt, og vil vende tilbage med flere informationer, når byggeprojektet er nærmere beskrevet.

 

Skolens aktive udeområder

Bellahøj Skole har til huse i en smuk bygning fra 1932. Ved implementering af idrætsprofilen blev skolegården renoveret, og vi har derfor både atletikbane, kunsgræsbane, basketkurve og en mindre boldbane til hockey mv.  Herudover indeholder skolegården bl.a. en "junglesti", klatretårn, gynger og diverse motionsredskaber.

Til højre på billedet ses Frederikssundsvej og til venstre Bellahøjbebyggelsen og Degnemosen med friluftsscenen.