Vi vokser ud af skolen

Skolens succes har gjort, at vi mangler lokaler. I juli  2014 fik skolen 276 ekstra kvadratmeter.
Pavillonerne blev hejst ind over taget til skolegården og indeholder nu nyt mediehus (tidligere skolebibliotek) samt et nyt natur/teknik lokale til de mindste elever.
De ny lokaler er lyse og gode, og indrettet med nyt inventar, toiletter og garderobe. De ligger desuden lige ud til vores store grønne areal.

Skolens leder

Jørgen Rosenkrantz-Theil er skoleleder på Bellahøj Skole. 
Jørgen har været ansat på skolen siden 1. november 2005, og kom fra en stilling som skoleleder i Korsør. Han har været med til at implementere skolens profil som idrætsskole, og har selv fungeret som formand for en svømmeklub i 10 år.

Skolegård

Bellahøj Skole har til huse i en smuk bygning fra 1932. Ved implementering af idrætsprofilen blev skolegården renoveret, og vi har derfor både atletikbane, kunsgræsbane og en mindre boldbane til hockey mv.  Herudover indeholder skolegården bl.a. en "junglesti", klatretårn, gynger og diverse motionsredskaber.

Til højre på billedet ses Frederikssundsvej og til venstre Bellahøjbebyggelsen og Degnemosen med friluftsscenen.